Logo vra
bipt

Ontwerp van nieuw KB.

Het BIPT heeft vandaag (17/05/2017) een raadpleging gepubliceerd over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

Deze raadpleging is beschikbaar op het adres :

http://www.bipt.be/nl/operatoren/radio/frequentiebeheer/raadpleging-betreffende-het-ontwerp-van-koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-18-december-2009-betreffende-de-private-radiocommunicatie-en-de-gebruiksrechten-voor-vaste-netten-en-netten-met-gedeelde-middelen

Het betreft een ‘openbaar onderzoek’ waar iedereen eventueel op kan reageren. Mogen we vragen bij een eventuele reactie ook onze voorzitter op de hoogte te houden. (on7gz@vra.be)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag van de vergadering op 26 april 2017.

pdf logo Verslag 26 04 2017

Nieuwe formulieren zijn geplaatst op het BIPT portaal. (vanaf 11/05/2017)

https://registration.bipt.be/nl/radioamateur

U kan er de volgende vormen vinden:

• Aanvraag voor een hoofdvergunning
• Aanvraag voor een extra roepnaam
• Aanvraag om een speciale roepnaam (recht personen  Radio Club)

Anderen formulieren zullen volgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BIPT Nieuws dd. 05/10/2016.

pdf logo Nieuws ivm vergunningen 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BIPT Nieuws dd. 14/09/2015.

Beste mensen, 

Er werd een nieuw formulier op onze website geplaatst om de vergunningsaanvragen voor de radioamateurs vlotter en sneller te kunnen behandelen.

De aanvraagformulieren kunt u raadplegen via volgende link:
http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/aanvraagformulier-voor-radioamateurs

We vragen u om uw leden te informeren dat indien ze een wijziging van hun vergunning wensen, ze dit formulier moeten invullen. Dit dient ook gesigneerd te worden met de elektronische identiteitskaart en verstuurd te worden door de voorziene knop onderaan het formulier te gebruiken. Dit document zal automatisch in een e-mail worden bijgevoegd. Men kan nog andere documenten bij deze e-mail voegen indien dit nodig zou zijn.
Indien u geen EID-reader ter beschikking heeft, dient u het elektronisch formulier ingevuld te verzenden en een gescande versie, ondertekend door te mailen naar ram@bipt.be

Mag ik u vragen om ervoor te zorgen dat uw leden zo veel mogelijk de nieuwe procedure volgen. (elektronisch invullen en elektronisch signeren)
Deze procedure zal ervoor zorgen dat hun aanvraag sneller, efficiënter en correcter zal worden behandeld.

Voor het invullen van het formulier is Acrobat Reader nodig. Dit kan gratis op het internet gedownload worden.
https://get.adobe.com/reader/?loc=fr

Bedankt voor uw medewerking.

Met Vriendelijke groeten,

IBPT

Daniel Dupont
Advisor
Operator Notification service
Amateur Radio Licenses /Maritime services
Exams service.

IBPT-BIPT
Koning Albert II-laan 35- Boulevard du Roi Albert II
B-1030 Brussel
Tel : +32 2 226 88 13 - e-mail: daniel.dupont@ibpt.be

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM