logo vra

PRAC PRRC Kroon editie 2021.

Wegens de COVID-19 situatie is het niet mogelijk een normale PRRC (Portable Radio Reporting Contest) te organiseren.
De PRRC is een jaarlijkse oefening van de Pajottenlandse RadioAmateurs, om zich te bekwamen in het vinden van locaties aan de hand van coördinaten. Radioamateurs kunnen immers opgeroepen worden om orde- en nooddiensten bij te staan, waarbij ze naar een bepaalde locatie gezonden kunnen worden om er de communicatie te verzorgen.

Geen klassieke PRRC dit jaar. Maar wel een Kroon Editie: 4 locaties moeten gevonden worden; op locatie wordt een opdracht uitgevoerd. Het thema van de locaties is "Kapelletjes".

Het resultaat van de opdrachten en de schiftingsvragen wordt via e-mail opgestuurd naar on6lc@telenet.be, on7de@telenet.be en on7ci@telenet.be ten laatste op 9 april 2021.

Wie alle vragen juist heeft, wint en krijgt een prijs. De ceremonie van de prijsuitreiking is te volgen op JitSi op 23 april 2021. Hiervoor krijgt u nog een uitnodiging met een code om in te loggen.

Er zijn 2 schiftingsvragen:

Schiftingsvraag 1: Hoeveel inmelders zullen er zijn op de PRA vriendenronde van 15 april 2021?

Schiftingsvraag 2: Wat is de afstand tussen de twee verst van elkaar gelegen inmelders in de vriendenronde van 15 april 2021? Afstand aangeven in meters. Google Earth zal gebruikt worden om de afstand te bepalen.

En nu de zoekpunten:

Punt 1
Begeef u naar N 50°56.440' E 4°23.590'
In welk jaar werd de kapel opgericht? Tel de cijfers in het getal samen. Som der cijfers is a.
Op welke frequentie (in MHz) zendt ge uit als de golflengte "a meter" is?

Punt 2
Begeef u naar N 50°52.205' E 4°14.309'.
Aan de noordkant van de kapel staat informatie over een bron. Die informatie bevat twee getallen.
Tel de twee getallen samen en voeg er 49 aan toe.
Wat is de vierkantswortel uit de som van deze 3 getallen?

Punt 3
Begeef u naar N 50°57.850' E 4°15.540'.
Tegen de voorkant van de kapel staan twee platen van "Toerisme Vlaams-Brabant" gemonteerd op een paaltje. Op elke plaat staat een getal: op de ene plaat staat getal a en op de andere plaat staat getal b.
Wanneer men een weerstand van "a ohm" in serie schakelt met een weerstand van "b ohm", wat is dan de totale weerstand?

Punt 4
Begeef u naar N 51°3.134' E 4°23.263'
Welk getal staat er bij de graffiti op de achterkant van de kapel? Het eerst cijfer van het getal is a; het tweede cijfer is b; het derde cijfer is c.
Wat is het volume van een balk in liter uitgedrukt, als de afmetingen van de balk a cm, b cm en c cm zijn?

Organisatie: ON6LC, ON7CI en ON7DE
part1

 

        

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM