logo vra

VRA activity day 2017.

V.R.A. ACTIVITY DAY

Sommigen zullen zich nog herinneren dat vroeger de “VRA Activity Day’ werd ingericht rond de verjaardag van de stichting van VRA.

De jongste jaren was echter de belangstelling fel teruggelopen en dus werd er door onze contest manager, Jean-Marie ON7EN, nagedacht over een nieuwe formule en het resultaat mag er zeker zijn.

De nieuwe formule heeft een aantal belangrijke elementen:

  1. De datum blijft in de buurt van de VRA verjaardag, dit jaar dus op 21 oktober 2017.
  2. Is een ‘short period’ contest, van 19 tot 21 uur lokale tijd, dus slechts 2 uurtjes.
  3. Bedoeling is ook om sommige banden terug in de belangstelling te brengen.  Daarom is het dit jaar enkel en alleen op de 2-meterband, 144-146 MHz (volgende jaren zullen telkens andere banden aan bod kunnen komen, zoals 70cm, 6m of 80m). Deze inspanningen zijn noodzakelijk om onze banden te vrijwaren zodat ze niet door anderen kunnen ingepikt worden.
  4. Punten zijn te verdienen via de afstandsberekening met de qra-locators (verplicht)
  5. Vermenigvuldigers zijn te bekomen via de tegenstations
  6. Staat open voor ALLE radioamateurs en luisteramateurs, onafgezien of je al dan niet lid bent van een van de erkende verenigingen (VRA, UFRC, UBA) of van VRZA, VERON, DKARS. 
  7. Klassement per afdeling/sectie
  8. Wisselactivity daybeker indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Alle nodige en nuttige informatie zal te vinden zijn in een uitgebreide handleiding die half september beschikbaar zal zijn, samen met een prioritair logprogramma waarin alle berekeningen automatisch zijn opgenomen.

Wij willen nu al aandringen op het gebruik van het bijzondere logprogramma dat ook rond half september van onze website kan woorden afgehaald. Je kan natuurlijk ook email sturen aan Jean-Marie (on7en@vra.be) en aan Gust (on7ge@vra.be), dan krijg je het programma en de handleiding teruggestuurd.

Noteer 21 oktober 2017 alvast in je agenda! 

Beste 73

Jean-Marie                                                                                         Gust
ON7EN                                                                                               ON7GZ
Contest Manager                                                                                 Voorzitter

 

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM